2. Kitap

Devletler

 
 
 

Alıntı

 

At başlangıçta bir av hayvanıdır. Ama sonraları etinden, sütünden yararlanılan kasaplık bir hayvan olur. Ve nihayet ulaşım aracı, savaş arkadaşı ve göçebenin her şeyi olup, çıkar. Ata tarih yapan hayvan denir, Bozkır kültürüne “ atlı kültür “ denir. Bir boyun savaş gücü ya da serveti sahip olduğu at sürüsünün büyüklüğü ile ölçülür. Atsız göçebe savaşta hiç bir işe yaramaz. Hunlar ve diğer göçebeler hayatlarını at sırtında geçirirler. At üstünde yemek yer, içki içer, toplantı yapar, alış-veriş yapar, savaşır ve hatta uyurlar. Zamanla vücut yapıları bile ata göre şekillenir. Yerde, atsızken doğru dürüst yürümeyi bilmezler. Yerde bir Hunlu komik görünür. At üstünde ise haşmetli ve ürkütücüdür. Yani göçebe ve at neredeyse bütünleşip, bir varlık haline gelmişlerdir. Göçebe için arkadaş, yoldaş ve kardeş olan ata bir de doğaüstülük eklenir. Türk’ün Göktürk olması gibi, atın da gök kökenli olduğuna inanılır.

 

2. Kitap hakkındaM.Ö. 1800 yılından, M.Ö. 560 yılına kadar ki insanlık tarihi anlatılmaktadır.

Artık kent devletlerinden federatif ve giderek merkezi bölgesel devlet organizasyonlarına geçilmeye başlanmıştır. Din ve devlet iç içe insanlığı şekillendirmektedir. Avcı ve toplayıcı toplumlar, yerleşiklerin topraklarına gelerek, onlara hakim olmaya ve kendi iktidarlarını kurmaya başlamışlardır. Gelenler Hint-Avrupalı kabilelerdir. Anadolu'da Hitit devleti kurulmuş, Mısır'a meydan okumuştur. Deniz halkları denen bir hareketlenme Orta Doğu'yu karma karışık etmiştir. Yunanistan'da Grek medeniyeti başlamış ve dünyaya damgasını vurmaya hazırlanmaktadır.


Mısır'da ilk tek tanrılı din denemiş, İbraniler Mısır'dan kaçmış, Musa on emiri ilan etmiş, Filistin'e gelen İbraniler Yahudiliği ve İsrail devletini kurmaya başlamışlardır. Çin uzun bir imparatorluk döneminden sonra feodalleşmektedir.

 

2. Kitabın içindekilerden bazıları şunlardır:
 

·   Çin Shang Hanedanı 

·   Rhind Papürüsü

·   Edwin Smith Papürüsü

·   Amon'un sırrı

·   Tek Tanrı

·   Şuppiluliuma

·   Kadeş

·   Deniz Halkları

·   Frigler

·   İsrail

·   Bozkırda Kültür Birliği

·   Dor, Aka, İon

·   Urartu

·   Asur

·   Lidya

·   Başörtüsü

·   Tiranlık

·   İbraniler

·   Hititler

·   Telipinu Fermanı

·   Büyü

·   Ma'at

·   II. Murşili

·   Huruç
·   Ramsesler

·   Muşki

·   Göçebeler

·   Anadolu'da İonlar

·   Sparta

·   Mesih

·   Midas

·   İon Birliği

·   Medler

·   Hiksos, Mitani

·   Merkezi Devlet

·   Mısır          

·   Olimpos Tanrıları

·   Öbür Dünya

·   Muvattali

·   III. Hattuşili

·   Hakimler

·   Eşcinsellik

·   Göksel At

·   Troya

·   Atina

·   Keltler

·   Frigler

·   Orfizm, Mistizm

·   Baharlar ve Güzler
 

2. Kitap

 

resimli            İNDİR

 

             

resimsiz          İNDİR