1. Kitap

İlkler

 
 

Alıntı

40.000 yıl önce iklim tekrar değişti. Isı azalınca, buzullar genişlemeye başladı ve güneye doğru yayıldı. Kar örtüsü de arttı. Sıcaklık düşünce, vejetasyon ortadan kalkarken, otla beslenen bizon, mamut, kızıl geyik gibi memeliler, vejetasyonun peşine takılıp güneye doğru inmeye başladılar. Onları takiben, Avrupa’da paralel yaşayan Neanderthaller ve Homo sapienler (Aurignacians) de güneye doğru indiler. Daha önce yaşadıkları alanlar açık orman ve otlu alanlardı. Buralarda, saklanarak, pusu kurarak avlanmak kolaydı. Hâlbuki şimdi geldikleri topraklar stepler ve yarı çöllerdi. Buralarda büyük hayvan sürüleri yoktu ve saklanarak avlanmak mümkün olmuyordu. Artık av hem daha zor, hem daha tehlikeli ve hem de başarı olasılığı daha düşüktü. Bu dönemde bulunan Neanderthal iskeletlerindeki yaralanma izleri, ne zor koşullarda yaşadıklarını göstermektedir.



1. Kitap hakkında

 

İlk insanın ortaya çıkışından, M.Ö. 2000 yılına kadar yani Hititlerin Anadolu'ya girişine kadarki insanlık tarihi anlatılmaktadır. Özellikle Homo Sapiens'in dünyaya dağılması ile ilgili bölümler, gelecekte yapılacak olan DNA analizleri ile daha kesin sonuçlara ulaşacaktır.

Modern insan ortaya çıkmış ve dünyaya dağılmıştır. Avcı toplayıcı olarak gezinen aileler Şaman dinindendirler. İnsan toplulukları üzerinde doğanın ve özellikle iklimin etkisi belirleyicidir. İlk yerleşimler Bereketli Hilal'de olmuştur. Şimdiki bilgilerimizle dünyanın ilk kenti olan Çatalhöyük Orta Anadolu'dadır. İlk yerleşimlerle birlikte özel mülkiyet, servet farklılaşması, sınıflar ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu gelişim kent devletlerinin yolunu açmıştır.

Ege'de sular Ege barajını yıkarak Akdeniz ile Karadeniz birleşmiştir. Bu selin getirdiği kargaşa Orta Doğuyu derinden etkilemiştir. Sümerler ilk devleti kurduklarında, modern insanlık tarihinin ilklerine de imzalarını atmışlardır. Peşlerinden Mısır gelmiştir. Sümerler ve Mısır, birlikte, bugünkü düzenin temelini oluşturmuşlardır.

 

1. Kitabın içindekilerden bazıları şunlardır :

 

Kadim Atalarımız

·   İnsan ve İklim

·   Gravettianlar

·   Bereketli Hilal

·   Şaman dini

·   Halocene

·   Anadolu yerli halkı

·   İlk Tanrılar

·   Sümerler

·   İnsanın yaradılış miti

·   Rüşvet

·   Bahar şenlikleri

·   Girit

·    Hisler

·   Homo Sapiens göçü

·   İnsanoğlu yerleşiyor

·   Eşcinsellik

·   Akdeniz ve Karadeniz Birleşiyor

·   Yazı

·   Hamurabi Kanunla   Mısır Dini

·   Hattiler

·   İlk Mistik Düşünce

·   Yunanistan

·   Orta Asya Kültürleri

·   Babil

·   Asur ticaret üsleri

·   Kehanet, sihir, büyü 

·   Yiyecek Üretimi

·   Çatalhöyük

·   Anatanrıça

·   Anadolu'da karmaşa

·   Devlet

·   Mısır

·   Çin

·   Aryenler

·   Harappa
 

1. Kitap

 

resimli            İNDİR

 

             

resimsiz          İNDİR