Milliyetçilik
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28. Kitap
 
Resimli İNDİR
 
Resimsiz İNDİR
 
28. Kitap Hakkında
 
Bu kitapta Girit’in adım adım kaybedilişinin öyküsü verilmiştir. Giritli Rumların enosis çığlıklarına çetelerin katliamları, İngiliz ve Fransızların Girit Açılımı dayatmaları eşlik ediyordu. Bu açılıma göre: "Osmanlı Askeri harekâtı hemen durduracaktı. Silah bırakacak isyancılar için genel af çıkarılacaktı. Ada halkı iki yıl vergiden muaf olacaktı. Padişahın atayacağı valinin biri Türk, diğeri Rum iki yardımcısı olacaktı. Her kurumda Müslümanlara eşit sayıda Hıristiyan olacaktı. Adada Türkçe yanında Rumca da resmi dil oluyordu…”
Osmanlı Donanması Kırım Savaşı sırasında yetersiz kaldığından donanmanın yenilenmesine özel önem verildi. Donanma yeniden dünyanın üçüncü büyük donanması haline geldi.
Sultan Abdülaziz Avrupa’da seyahate çıktı. Bu Osmanlı Padişahlarının ilk Avrupa yolculuğuydu Osmanlı imparatorluğunda yabancı şirketler birbiri ardına kuruluyordu Avrupalı kapitalistler tabii ki para peşindeydiler. Osmanlı devletinin menfaati ve ihtiyacı onların umurunda değildi. Osmanlı imparatorluğu dev bir pastaydı ve hiçbir devletin onu tek başına yiyip, bitirmesine izin verilemezdi. Ortaya nüfuz bölgeleri çıkıyordu. Irak, Mısır ve Arabistan İngiltere’ye, Suriye ve Tunus Fransa’ya, Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu Ruslara, Balkanlar Rusya ve Avusturya’ya vb..
1855’de ilk kurulan telgraf hattı hızla artmıştı. 15 yıl içinde, Osmanlı, 36.075 Km telgraf hattına sahipti. Telgraf hatlarının uzunluğu açısından dünyada beşinciydi Bilindiği gibi bu telgraf hatlarının varlığı Kurtuluş Savaşımızda çok yararlı olmuştur. İstanbul’da Karaköy Beyoğlu arasındaki metro (Tünel) yapıldı.
Bütün engelleme ve güçlüklere rağmen, 17 Kasım 1869’da Süveyş Kanalı trafiğe açıldı. Londra Bombay yolculuğu 3 aydan 18 güne inmiş ve navlun bedeli dörtte üç azalmıştı.
24 Nisan’da Rusya Osmanlıya savaş ilan ederek, Rumeli ve Kafkaslarda harekata başladı. 1877 Osmanlı Rus savaşı büyüklerimizin 93 savaşı dedikleri savaştır. 93 harbinde 3 Ocak’ta Sofya’ya Rus ordusu girdi. 20 Ocak’ta Edirne Ruslarındı.Rus kuvvetleri Çatalca üzerinden İstanbul’a yaklaşmaya başladı. 31 Ocak’ta Osmanlılar mütareke istediler ve yapıldı. 14 Şubat’ta İngiliz donanması İstanbul önlerine geldi. 3 Mart 1878’de Ayastefanos (Yeşilköy) anlaşması imzalandı. Ayastefanos anlaşmasıyla Rumeli’nde Osmanlı hakimiyeti bitmişti.
1850,de ortalama tren hızı 28 Km/h iken 1880’de İngiltere’de 74, ABD’de 59 Km/h’e çıkmıştı. 1890’da 100 Km/h hızı aşacaktı.
Avrupa fayda ve zararlarıyla dünyaya dağılıyordu. Gittiği her yeri de kendi çıkarına ne uygun şekillendiriyordu. Avrupa’nın dünya talanı pek çok medeniyet ve kültürün de yok olmasına yol açacaktı. Avrupa vahşetini hayvanlara da yaymıştı. Dünyadaki hayvan türleri de talandan nasiplerini aldılar. Balinalar, kürklü hayvanlar, filler ve daha pek çok hayvan türü acımasız bir açgözlülükle kitleler halinde katledildi. Bu öyle bir katliamdı ki türler kayboluyor veya kaybolmanın eşiğine geliyordu... Beyaz adam ormanlara da el atmıştı. ABD Finlandiya, Kanada büyük orman ürünü üreticileri oldular.
XIX. yüzyılda sanayinin gelişmesi ile insanlar şehirlere doluştu. Bu şehirler varoşları ile tam sefalet yuvalarıydı. İnanması güç ama yatacak yerler Avrupanın bir çok yerinde vardiyalı olarak kullanılıyordu. Bazı yerlerde durum, daha da ağır olduğundan, oralarda işçiler fabrikalardaki ranzalarda yatar kalkar olmuşlardı. Bu kadar tıkış tıkış bir yaşamda, çalışanlar odalarında oturamayınca hayatı dışarıda aradılar. İngiltere de Pub, diğer yerler de Kafe (Cafe) kültürü oluştu. 
 
 
28. Kitabın içindeki konulardan bazıları şunlardır:
 • Girit’te İsyan, 1866
 • Mısır Valisi Hıdiv oluyor, 1866
 • Prusya Alman Birliğine Doğru, 1866
 • Meksika’da Fransa Mağlup, 1866
 • 1866’da Osmanlı
 • 1866’nın Diğer Olayları
 • Çin’de Yakup Bey İsyanı, 1866
 • Riemann
 • Abdülaziz’in Avrupa Gezisi, 1867
 • Osmanlıda Çalkantılar, Düzenlemeler, Sürgünler, 1867
 • Kapital, 1867
 • Alman Toplumunda Yeni Gelişmeler, 1867
 • Kanada
 • İspanya, 1868
 • 1868’in diğer olayları
 • Baudelaire
 • Faraday
 • Osmanlıda Modern Eğitim, 1868
 • 1868 Osmanlıda Diğer Bazı gelişmeler
 • 1868’in Diğer Gelişmeleri
 • Amerika Transkontinantal Demiryolu, 1869
 • Osmanlı İmparatorluğu Milliyetçilikle Dertli, 1869
 • Süveş Kanalının Açılması, 1869
 • 1869’un Bazı Gelişmeleri
 • Hector Berlioz
 • Lamartine
 • Osmanlı Devlet yapılanmasında yenileşme, 1870
 • ABD’de Demiryolları Göçü Hareketlendiriyor, 1870
 • Fransa-Prusya Savaşı, 1870
 • 1870’de Diğer Gelişmeler
 • Dickens
 • Alexandre Dumas (baba)
 • Osmanlı Aydınları reform peşinde, 1871
 • Osmanlı’da Yazı Sorunu
 • Alman Ulusal Birliği, 1871
 • Savaşlar Kapitalistlerin işine yarar, 1871
 • Londra Anlaşması
 • 1871 Paris Komünü
 • Osmanlı Yakup Beye Yardıma Çalışıyor
 • Osmanlı Eğitimi Gelişiyor, 1871
 • Londra Anlaşması
 • 1871 Paris Komünü
 • Osmanlı Yakup Beye Yardıma Çalışıyor
 • Osmanlı Eğitimi Gelişiyor, 1871
 • Osmanlı Dış Ticareti
 • Yeni Osmanlı Hareketi
 • Osmanlı Dış Siyasetinde Değişme, 1871
 • 1871’in Diğer Bazı Gelişmeleri
 • Bizonların sonu, 1872
 • Genç Osmanlılar Mücadeleye Devam Ediyor, 1872
 • Avrupa’da Coğrafya Yaygınlaşıyor, 1872
 • 1872’in Diğer Olayları
 • Mısır Hıdivliği
 • Adam Sedgwick
 • Avrupalılar Tropik ve Subtropik Bitkileri Dünya’ya yayıyor, 1874
 • 1874’de Bazı gelişmeler
 • İflas, 1875
 • 1875 Bazı Gelişmeleri
 • Avrupa’da Genel Durum
 • Avrupa’da Politik Rejimler
 • Avrupa’da Üretim
 • Avrupa’da Ticaret
 • Altın Gümüş Savaşı
 • Japonya’da Samuray Geleneğinin Bitişi, 1876
 • Bulgar İsyanı, 1876
 • Osmanlı İmparatorluğunda Sultan Abdülaziz Tahtan İndiriliyor, 1876
 • Mithat Paşa
 • Yerli Kıyımı
 • 1876’nın Bazı Olayları
 • Medeni Kanunlar
 • 1877, Osmanlı Rus Savaşı (93 Harbi)
 • 1877’nin Diğer Gelişmeleri
 • Mecelle
 • Ahmet Cevdet Paşa
 • Ayastefanos Anlaşması
 • Girit, Osmanlının Kanayan Yarası, 1878
 • Batıda ilerlemeye devam
 • Mekaniğin Zaferi
 • 1879 Osmanlı
 • Aydınlanma
 • Henry George
 • Bilim ve Din
 • 1880
 • Yeni Amerikalılar, 1880
 • Doğaya Saldırı
 • Batı Kentleri Hızla Büyüyor
 • Kimyanın Hükümdarlığı
   
 
 
 
28. Kitap
 
Resimli İNDİR
 
Resimsiz İNDİR