Napolyon
 
 
 
 
25. Kitap
 
Resimli            İNDİR
 
Resimsiz          İNDİR
 

 

   

25. Kitap Hakkında

   

 Artık Ateizm gündeme girmişti. Teknik ve Bilimdeki ilerlemeler insanlara güven ve güç duygusu vermişti. Bazı insanlar kendilerini Tanrı’dan bağımsız hissediyorlardı. Ludwig Feuerbach, Karl Marks, Charles Darwin, Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud yaptıkları bilimsel ve felsefi yorumlarda Tanrı’yı kullanmıyorlardı. Hele XIX. Yüzyılın sonuna doğru pek çok insan Avrupa’da artık tanrıyı umursamayacaktı.
Batıdaki Hıristiyan Tanrı şimdi yetersiz gözüküyordu. Sanki boş inanç ve bağnazlık çağları bitmiş gibiydi. Tanrı düşüncesi reddediliyordu. Zaten Tanrı adına korkunç suçlar işlenmişti ve işlenmeye devam ediliyordu. Vicdan ve akıl bunu artık kabul edemiyordu. Bu arada Tanrı’yı kurtaramaya çalışanlar da oldu ve olacaktı. Onlar Tanrıları adına her şeyi yapıp kılıfına uydurmak için mücadeleye devam ediyorlardı. …

XVII. yüzyıl, Aydınlanma yüzyılıydı. Tanımak ve bilmek tutkusuyla doluydu. Matematik tutkusuna kapılmış, Evreni modellemeye çalışmış, Takımyıldızları incelemiş, Uzak deniz ve karaları arayıp bulmuş, Bitkibilimi örgütlemiş, Kimyayı ilerletmiş, Elektrik deneyleri yapmış, Üreme üzerinde düşünmüş ve eski bilgiden deneysel bilgiye uzanmıştı.
Fransa’da College de France, Bilimler Akademisi ve Sorbonne, İngiltere’de Oxford ve Cambridge eşsiz bilim merkezleriydi. İtalya hep Bilimin içindeydi ve Orta Avrupa’da aydın prensler Üniversitelere kol kanat geriyorlardı. Bu bilim gidişine Rusya’da katılmıştı. …
Avrupa’da bilim almış başını gidiyordu… Bilim böyle ilerlerken, insan yaşamını da değiştirmeye başlamıştı. Mühendisler sabırsızdı. Toplumun ilerleyişi onların buluşu yanında ağırdı. Zekalarının ve enerjilerinin yeteri kadar rağbet görmemesinden müştekiydiler.
Auguste Comte, “ Mühendisler sınıfı, bilginlerle sanayiciler arasındaki iş birliğinin doğrudan ve zorunlu etkeni olacaktır. Yeni sosyal sistem de işte bu işbirliğinden başlayacaktır. “ diyordu…

II. Mahmut, bir yandan tutucu görüntü verip, hiç alafrangaya sapmadan, ağlarını örüyordu. 17 yıldır bekliyordu. Yeniçeri komutanlıklarına kendi adamlarını yerleştirmişti. Tutucu ulema ekarte edilmişti.

Olaylar 25 Mayıs 1826 tarihinde Eşkinci ocağının kurulması ile başladı. Bu ocak yeniçeri ocağının bir parçasıydı. Talimli askerlik esası kabul edildi. İstanbul’da sürekli görev yapan 51 yeniçeri ortasından her biri 150 adam, Eşkinci sınıfına verecekti. Bunlar eğitilecek, yetişince de diğer yeniçerileri eğiteceklerdi.
Şeyhülislam Tahir Efendi, yeni ocağın kurulması ile ilgili ünlü fetvasını vermişti. Ağalar ve erat Sultan’ın en güvendiği adamlardan seçildi. Herhangi bir yeniçeri ayaklanması halinde alınacak tedbirler planlandı.
11 Haziran’da eğitime merasim yapılarak başlandı

Yeniçeriler bu ocak kuvvetlenirse kabağın başlarında patlayacağını biliyordu. 14 Haziran’da, Mısırlı bir eğitmenin bir askeri dövmesini bahane ederek isyan ettiler. Kazanları son defa olarak meydana çıkarılıyordu.
Ancak II. Mahmut hazırlıklıydı. Halk yeniçerilerin yanında değildi. Sultan Mahmut Sancakı Şerif’i At Meydanına dikti. Vatanını seven gelsin diye halka çağrıda bulunuldu. Şeyhülislam Tahir Efendi, medrese talebelerinin 3.000 ile birlikte sancağın altına geldi. Halk sancak altında toplandı. Kadınlar bile, alışık olunmayan bir şekilde, sokağa döküldü.
Yeniçeri ocağı dışındaki tüm ocaklar padişaha sadakatlerini bildirdiler. Top bataryaları Yeniçeri kışlası önüne götürüldü. Topçu Yüzbaşı Karacehennem İbrahim Ağa, yeniçeri kışlasını topa tutmaya başladı. Yeniçerilerin müsaadesi alınmadan ilk defa kışladan içeri girildi.
15 Haziran’da devlete bağlı kuvvetler yeniçerileri perişan ettiler. İşte bundan sonra katliam başladı.
Osmanlı İmparatorluğunda, resmi tarih bu çok kanlı olaya Vakayı Hayriye dedi. Vakayı Hayriye denen şey aslında bir katliamdı.

 

   

25. Kitabın içindeki konulardan bazıları şunlardır:
 • Friedrich Schiller
 • Tanrı nerede
 • William Blake
 • Napolyon’un Orduları
 • Osmanlı-Rus Savaşı
 • Ayanlar
 • 1806’nın Bazı Gelişmeleri
 • Resim
 • İngiliz Donanması İstanbul’da
 • Yeniliğe Karşı Kazan Kaldırma
 • III. Selim
 • IV. Mustafa Osmanlı Tahtında
 • Alemdar Mustafa Paşa ve Ayanlar
 • II. Mahmut’un Tahta Çıkışı
 • 1807’nin Bazı gelişmeleri
 • Schleiermacher
 • Napolyon Avrupa’ya Hakim
 • Fransa Rejiminin Benzerleri Kuruluyor
 • Senedi İttifak
 • Alemdar olayı
 • Rusya Fransa Yakınlaşması
 • 1808’in Bazı Gelişmeleri
 • Napolyon Durmuyor
 • Franz Joseph Haydn
 • Napolyon Avrupa’sı
 • Osmanlı
 • 1810’un Bazı Gelişmeleri
 • İngiltere’de Bir Dönem Kapanıyor
 • Halkın Özgürlüğü Ne Demek
 • Mısır Memluklarının Sonu
 • Prusya’da Reformlar
 • Avrupa’daki İlk Laik Ülkede Kilise
 • 1811’in Bazı Gelişmeleri
 • Napolyon’un Rusya Seferi
 • Osmanlı Rus Savaşında Bükreş Anlaşması
 • Zaman Fransa Aleyhine Çalışıyor
 • 1812’nin Diğer Bazı Olayları
 • Avrupa’da Son Gelişmeler
 • 1813’de Bazı gelişmeler
 • Napolyon’dan sonra Fransa’nın elinde var Sıfır
 • Amerikan Ulusal Bilinci
 • Latin Amerika Aydınlanıyor
 • 1814’ün Bazı Gelişmeleri
 • Fitch
 • Waterloo
 • Yeni Osmanlı Sarayı Dolmabahçe
 • Viyana Kongresi
 • Napolyon Sonrası Avrupa
 • 1815’in Bazı Gelişmeleri
 • Hegel
 • Tutuculuk
 • Avrupa’da Tarım
 • Avrupa’da Sanayi
 • Avrupa’da Ticaret ve Kredi
 • Avrupa’da Bilim, Edebiyat, Sanat
 • Genel Olarak Fransız Ekonomisi
 • Mısır’da Batı Tarzı Eğitim

 • Amerika'daki Gelişmeler
 • 1816’ın Bazı Gelişmeleri
 • Erie Kanalı
 • Osmanlılar, Ruslar ve Avusturyalılar
 • 1817’in Bazı Gelişmeleri
 • Eterya
 • 1818’in Bazı Gelişmeleri
 • Buharlı, Yelkenli Gemiler
 • 1819’un Bazı Gelişmeleri
 • James Watt
 • Rus Çarı I. Nikola
 • 1820’nin önemli Olayları
 • Avrupa’da Bilimin İlerleyişi
 • Evrime Doğru
 • Avrupa Toplumu Değişiyor
 • Deniz Aşırı İmparatorluklar
 • Avrupa’da 1815 yapılanmasına Muhalefet
 • Tepedelenli İsyanı
 • Yunan İsyanı
 • Yunan İsyanına İlk Tepkiler
 • Latin Amerika Bağımsızlaşıyor
 • 1821’de Bazı Gelişmeler
 • Katliam
 • 1822’nin Diğer Olayları
 • İran-Türk Barışı
 • Amerika Amerikalılarındır
 • Liberalizm-Burjuvalar ve Bağımsızlık
 • 1824’de Bazı Gelişmeler
 • Mısır Kuvvetleri Mora’da
 • 1824’de Bazı Gelişmeler
 • Byron
 • Yunan İsyanı Bastırılırken Batıda Telaş
 • 1825’de Bazı Gelişmeler
 • Balkanlarda İsyan Ortamı
 • Saint Simon
 • Antonio Salieri
 • Yeniçeriliğin kaldırılması ve katliam
 • Sırbistan Hareketleniyor
 • 1826’nın Bazı Olayları
 • Carl Maria von Weber
 • Navarin Deniz Savaşı
 • Cezayir ile Fransa Arası İyice Açılıyor
 • 1827’nin Bazı Olayları
 • Beethoven
 • Adile Sultan
 • Laplace
 • Osmanlı Rus Savaşı
 • 1828’in Bazı Gelişmeleri
 • Fes
 • Schubert
 • Francisco Goya
 • Edirne Anlaşması
 • Ayanlık Bitiyor
 • 1829’un Bazı Gelişmeleri
 • Avrupa’da Bilimde Bazı Gelişmeler
 • II. Mahmut
 
 
25. Kitap
 
Resimli            İNDİR
 
Resimsiz          İNDİR