Avrupa’nın Sömürüsü Başlıyor
 
 
15. Kitap
 
resimli    İNDİR
 
resimsiz  İNDİR
 
 
15. Kitap Alıntı

 

Kapitalizm, feodalitenin içinden doğmuştu. Üretim araçlarını üreticinin elinden alarak, üretim ile üretim araçlarını birbirinden ayırıyordu. Ayrıca feodalitede çalışanlar ekonomi dışında kullanılıyorlardı. Kapitalizm ise çalışanı daima ekonomi içinde tutuyordu. Ama üreticinin sağladığı artı değeri de yine ekonomik zorlamalarla elinden alıyordu. Kapitalizmde kişiler bir taraftan kişisel bağımlılıklarından kurtuluyorlar ama diğer yandan üretim araçlarının sahibi olamamaları sebebi ile bağımsız bir yaşama kavuşamıyorlardı. Üretici için iki yol vardı, ya ücretli olup çalışır veya açlıktan ölürdü.

 

Çalışan, kapitalizmde, çalışıyor ama ürünü kapitalistten alıyordu. Halbuki feodalitede feodal ürünü üretenden rant olarak alırdı. Böyle olunca da bazı durumlarda köylü feodal beye ürün vermesine rağmen, ürün fazlasına sahip olabilirdi. Ortaya hali vakti yerinde köylüler çıkabiliyordu. Ama kapitalizmde bu imkansızdı. O emeğini satıyor, artı değerle hiç bir ilgisi olamıyordu. Üretim araçlarına sahip olmadığı için kendi için üretim de yapamazdı. Kapitalizmin üreticisi olan işçi, olsa olsa bir birey olarak kendini üretebilirdi.

 

Önceden üretilmesi ile tüketilmesi nerede ise bir olan üretim, kapitalizm ile ticaret sayesinde dağıtılabilen sosyal bir üretime dönüşmüştü. Bu büyük bir alt üst oluştu.

 

 

15. Kitap Hakkında

 

 

1460 ile 1510 yılları arasındaki 50 yılda en önemli olay Amerika’nın keşfi ile Avrupa’nın sömürüsünün başlamasıdır.

 

Karakoyunlu Türk devletinin sonunu Akkoyunlu Türk devleti getirmiştir. Onun sonunu da Osmanlıların büyük teknik üstünlüğü (ateşli silahlar) belirlemiştir.

 

Fatih Sultan Mehmet, topraklarını genişletmek için uğraşmaktadır. İtalya’ya Osmanlı ordusu çıkmıştır. Fatih zamansız olarak ölünce (belki öldürülünce) proje yarım kalmıştır.

 

Cem Sultan, II. Bayezid mücadelesi bir Türk – Kapıkulu mücadelesidir. Türkler yine yenilerek iktidara gelememişlerdir. Avrupa’nın eline geçen Cem Sultan nedeniyle, bir süre için, Osmanlı İmparatorluğu sus pus olmuştur. Bu sırada hem Osmanlıların ve hem de Avrupa’nın politikası bir denge politasıdır.

 

Anadolu’da Alevilik, Azerbaycan’da Safevilik birbirine bağlı olarak hızla yükselmektedir. Türkler yine Osmanlıya karşı çıkmaktadırlar. Anadolu’dan akın akın İran’a doğru boylar gitmeye başlanmışlardır. Osmanlının buna tahammülü yoktur.

 

Avrupa’da keşiflerin ve emperyalizmin başlayıp, yükselmesinde Tapınakçıların büyük katkısı vardır. Avrupa’da burjuvazi ve kapitalizm de hızla yükselip, güçlenmektedir. Burjuvazi ve krallar feodaliteye karşı iş birliği içindedirler.

 

Ama Avrupa’da bir şey daha olmaktadır. İtalya Hümanizm ve Rönesans’ta başı çekmektedir. Çünkü İtalya’da hem Burjuvazi çok güçlüdür, hem para birikimi sağlanmıştır, hem geçmişten gelen bir kültür vardır, hem şehir devletlerine bölündüğünden siyasi baskı azdır veya siyasi baskıdan kurtulmak mümkündür yani oldukça özgür bir ortam vardır. İtalya’da ve giderek tüm Batı Avrupa’da pek çok harika sanatçı yetişmektedir ve yetişmeye devam edecektir.

 

İspanya’da Müslüman devletler bitmiş, Katolik bir birlik kurulmuştur. Ama bu birlikten önce kurulan engizisyondur. Şimdi İspanya’daki Müslümanların ve Yahudilerin vay halinedir. Durmadan işkence yapılarak öldürülürler. Onları Hıristiyan olmak bile kurtarmamaktadır.

 

İngiltere’de Güller Savaşı bitmiş, iktidar Tudor’lara geçmiştir. Bu İngiltere’deki köklü değişikliklerin ve yükselişin başlangıcıdır.

 

Rusya kendini toparlamakta ve yavaş yavaş Altınordu mirasını eline geçirmektedir. Rusya’da Çok önemli bir Çar, Büyük İvan yaşamış ve Rusya’yı şekillendirmeye başlamıştır. Bu arada Ruslar Sibirya’da da ilerlemektedirler. Bu sonsuz büyüklükteki Türklerin Anayurdu şimdi Slav istilası ile karşı karşıyadır.

 

Hindistan’da Sihler din ve kurum olarak ortaya çıkmıştır. Babür Han Hindistan’a girmiştir. Özbekler ise güçlerini korumaktadırlar.

 

 

15. Kitabın içindeki konulardan bazıları şunlardır:

 
 • Corpus Hermeticum
 • Özbekler ve Kazaklar
 • Trabzon İmparatorluğunun sonu
 • İtalyan Akademileri
 • Osmanlı-Venedik savaşı
 • Hümanizm
 • Ruslar Sibirya’da
 • Arnavutluk Osmanlıya direniyor
 • Karakoyunlu devleti
 • Hüseyin Baykara
 • Miri Toprak Düzeni
 • Çin sosyal Yapılanması
 • Karamanoğulları
 • Akıncılar
 • Otlukbeli savaşı
 • Uzun Hasan
 • Osmanlının İtalya çıkarması
 • Atih Sultan Mehmet’in ölümü
 • Osmanlı İmparatorluğu Doğu   Roma İmparatorluğudur
 • Osmanlı Yasa Düzeni
 • Osmanlı Saray Yönetimi
 • II. Bayezid
 • Cem Sultan
 • Engizisyon
 • Tudorlar
 • Fırtınalar Burnu aşılıyor
 • Osmanlı-Memluk savaşı
 • XV. yy ikinci yarısında Batı Avrupa
 • Sanatta gelişme
 • Leonardo da Vinci
 • İspanya Müslüman Devletleri Bitiyor
 • Amerika’ya yolculuk
 • Tapınakçılar zenginleşmeye devam ediyor
 • Hindistan Hinduizm
 • İnka İmparatorluğu
 • Denge Politikası
 • Vasco de Gama
 • Portekiz Hindistan’da
 • Safeviler
 • XVI. yy Almanya’sı
 • Altınordu devletinin sonu
 • Büyük İvan
 • Amerika
 • Evlilikle büyüme
 • Kanunun üstünlüğü
 • Sihler
 • Alevilik
 • Balım Sultan
 • Aleviler ve Sünniler
 • Sünni Kürt-Osmanlı işbirliği
 • Türkler İran’a akıyor
 • Kapitalist Hukuk gelişiyor
 • XVI. yy teknik gelişme
 • İmalathaneler
 • Burjuvazi ve proletarya
 • Hümanizm
 • İsviçre
 • Babür Han
 • Şah İsmail
 • Rumluk
 • Osmanlı nüfus yapısı
 • Osmanlı Yahudisi

 

 
15. Kitap
 
resimli    İNDİR
 
resimsiz  İNDİR