6. Kitap

Müslümanlık    
 

 
6. Kitap  

resimli            İNDİR

 

resimsiz          İNDİR  
 
Alıntı     
 

Halife Ömer’in kızı ve Peygamberin eşlerinden Hafsa ölene kadar birinci Kuran’ı sandığında saklamıştı. Hafsa ölünce, Mervan ibn Hakem, bu ilk Kuran’ı alarak yaktırdı. Bu yaktırma işini neden yaptığını, Mervan şöyle açıklamıştır. “ Bunu yaptım çünkü Onda yazılı olanlar, resmi Kuran’a yazılıp, geçirilmiş ve korunmuştur. Korktum ki aradan uzun zaman geçtiğinde kuşkucu kimseler bu (resmi) Kuran hakkında şüpheye düşerler.“   

Günümüze kadar ilk Müslümanlardan pek çok eşya gelmiş olmasına rağmen (Peygamberin sakalı, elbisesi vs), vahiylerin ilk yazıldığı derilerin, taşların, kemiklerin, tahtaların ve ilk derlenen Kuran’ın (Zeyd’in derlemesi), diğer Kuran derlemelerinin (Übeyy ibn Ka’b’ın derlemesi, Abdullah ibn Abbas’ın derlemesi, Muhammed’in eşlerinden biri olan Ayşe’nin derlemesi, Ali’nin derlemesi) günümüze kadar ulaşamamış olması garipsenecek bir durumdur.     
 
 

6. Kitap Hakkında    
 

M.S. 500 ile M.S. 700 tarihleri arasında dünyada olup bitenler anlatılmaktadır. Bu dönemde ortaya Müslümanlık çıktığından ağırlık Müslümanlık’a verilmiştir.  

Batı  Roma dağılınca, Fransa’da Marovenj krallığı kurulmuş  ve Batı Avrupa’da merkezi bir otoritenin boşluğu doldurulmaya çalışmıştı. Doğu Roma İmparatorluğunun başına da Justinyen İmparator seçilmişti. Justinyen, az daha, Roma İmparatorluğunun eski topraklarının tümünü eline geçiriyordu ki bu gerçekleşemedi. Ancak Doğu İmparatorluğunun Batı Avrupa topraklarını eline geçirmesi, Batının sömürülmesi sonucunu getirdi. Bu da Batı ile Doğuyu tamamen birbirinden kopardı. Bundan sonra bu kopuş kiliselere de intikal ederek, gittikçe derinleşecektir. Batıda pek çok felaket üst üste ve birlikte meydana geliyordu. Bu durum,  Batı Avrupa’da kentlerin boşalması ve kırsal alanda yeni sosyal ve siyasi yapının kurulması yolunu açıyordu.  

Bu sırada Asya’da Türkler Göktürk konfederasyonunu kurup, İpek Yolu denetimini ellerine geçirdiler. Yıllarca Çin ile boğaz boğaza gelindi. Sonunda, Türklerin miras yapısının (devlet ailenin ortak mülküydü, aile fertlerinin hepsinin iktidar hakkı vardı)  büyük yardımı ile Göktürkler etkisizleştiler. Bu arada Göktürklerin önünden kaçan Avarlar da Avrupa’nın içlerine kadar ilerlemişlerdi. Bu hareketlenme Bulgar devletinin kuruluşuna doğru giden yolu açtı.  

Doğu Batı  ayrımı ortaya Katolik Papa’sını çıkarıyordu. Papa ortaya çıktıkça, ayrılığı körüklüyordu. Mücadele iktidar mücadelesiydi.   

Bu sırada Arabistan’da, Arap Bedevi kabileleri arasında, Mekke özel bir önem kazanmıştı. Mekke’den ilk Arap peygamberi Muhammed bin Abdullah çıktı. Peygamber’e vahiyler inmeye, ilk Müslüman cemaati oluşmaya başlamıştı. Mekke’nin yönetici zenginleri, Müslümanlığı varlıkları için bir tehdit olarak algılayınca, Müslümanlar Yesib’e göçtüler.   

İlk önceleri Yesib Yahudileri ile Müslümanlığın arası çok iyiydi. Nerede ise Müslümanlık ile Yahudilik arasında fark yoktu. Ama sonra, zengin-fakir ve iktidar çelişkisi gittikçe derinleşti. Kuvvetlenen Müslümanlık, Yahudiler ile olan tüm bağlarını koparıp, onları önce Medine’den sonra Arap Yarımadasından attı.   

Muhammed Peygamber ölünce bir yandan iktidar mücadelesi başlamış, bir yandan da Araplar Arap Yarımadası dışına çıkarak, çok büyük bir hızla yayılmışlardı. Amaç Müslümanlığı yaymak adı  altında talan yapıp, zenginlikleri sömürmekti.  

Dört halife dönemi bir yandan zenginleşme dönemi iken diğer bir yandan da Müslüman dininin hukuki ve yönetimsel eksiklerini tamamlama, teşkilatlanma dönemiydi. Burada ortaya pek çok çelişki çıktı. Bu çelişkilerin en önemlileri Sünni Şii çelişkisiydi.  

Araplardan en büyük darbeyi Sasaniler ve Doğu Roma yemişti. Sasaniler yok oldular. Doğu Roma, Mısır ve Orta Doğuyu kaybetti. Ama zor da olsa Arapları  durdurmanın yolunu buldu. Bu sırada bir toparlanma da Batı Avrupa’da Fransa’da gerçekleşiyordu.   
 

6. Kitabın içindeki konulardan bazıları şunlardır:   

 
 • Marovenj
 • İustinus
 • Volkanik Kış
 • Justinyen
 • Roma Batıyı istiyor
 • Doğu Roma’da Sosyal Gelişmeler
 • Roma Sasani Savaşları
 • Doğu Batı çıkar Farklılaşması
 • Roma Kenti Boşalıyor
 • Bedeviler
 • Hıristiyan Arabistan’da
 • Mürüvvet
 • Mekke
 • Göktürkler
 • Mu-Kan (Mogan) Kağan
 • İpek Tiçareti
 • Batı Göktürk elçileri Doğu Roma’da
 • Avarlar Macaristan’da
 • Şehin Şah
 • Hazar
 • Sui Hanedanı
 • Avarlar techizatlanıyor
 • Çin’e Bağımlılık
 • Paralı Ordunun Parası Kesilmez
 • Doğu ve Batı Avrupa
 • Protokol
 • Herakleios
 • Dağılan Avrupa’nın İlacı
 • Papa
 • Kaynaşma
 • Benedictus
 • Şeytanla İşbirliği
 • Türklerin Adetleri
 • Türklerin Yazısı
 • Gökte Bir Güneş
 • T’ang Hanedanı
 • Doğu Roma’nın Karşı Saldırısı
 • Muhammeed peygamber
 • Kuran
 • İlk Müslümanlar
 • Kureyş’in Tepkisi
 • Mekke’den kaçış
 • Hicret
 • Bedr
 • Yahudilerle anlaşmazlık
 • Uhud ve Hendek
 • Hayber
 • Constantinopolis Alınamaz
 • Türüklerde kargaşa ve dağılma
 • Veda
 • Peygamberin ölümü ve Defni
 • İslama ait notlar
 • Peygambetin ölümünden hemen sonra
 • İlk Halife Seçimi
 • Ebubekir Dönemi
 • Halife ömer
 • Hindistan
 • Kudüs Müslümanların
 • Doğu Roma’nın Dönüm Noktası
 • Galya’da Feodalitenin temelleri
 • İran Müslümanların
 • Zengin Arap
 • Halife Osman
 • Osman’ın Ölümü
 • Batı Türkmenistan
 • İslam Ordusu Horasan’da
 • Çin Ordusunda Türkler
 • Halife Ali
 • Ali’nin Ölümü ve Ayrışma
 • Emeviler
 • Doğu Roma İmparatoru Sirakuza’da
 • İngiliz Kilisesi
 • Kadere Hükmetmek
 • Şeriat
 • Bulgarlar
 • Monofisitler tekrar Mahkum ediliyor
 • Kültürün kaybı
 • Kerbela
 • Emevilerin Kabesi Çıkarlarıdır
 • Türk Budun Canlanıyor
 • İlk Resmi Kuran Yakılıyor
 • Kabe Bombalanıyor
 • Franklar Toparlanıyor
 • Banker Mabetler
 • Mavali
 • Müslüman Olmak yasak
 

 

6. Kitap  

resimli            İNDİR

 

resimsiz          İNDİR  

 

 


6 . Kitap İçerik listesi (Arama)   
 

Your browser may not support display of this image.