5. Kitap

Hıristiyanlık   

 
 
 
Alıntı
Hıristiyanlık, bütün diğer dinler gibi insan yapısıdır. Ve diğer dinlerden de aslında çok fazla ayrılmaz, onlarla büyük benzerlikler gösterir. Tanrısı, Yahudi peygamberlerin Yahova’sıdır. Yahova, Göksel Baba haline girmiştir. İsa'nın bir bakireden doğması, daha önce çok işlenmiş ve halk tarafından rağbet görmüş bir inançtır. Öldükten sonra tekrar dirilme, tüm tarih boyunca hep gündemde kalmış bir inançtır. İnanna, Dumuzi, Oziris, Adonis, Dionisos, Temmuz ve daha pek çok Tanrı baharın başlangıcında dirilir. İsa'nın ölümün ayrıntıları Babil destanlarında vardır. İsa'ya tıpkı Mithra dininde olduğu gibi, kurtarıcı sıfatı ile tapılır. Üçlü yapı, Teslis, her yerde vardır. Meryem, öteki kadın Tanrıların İsis, İştar, Astarte, Kibele gibi, insanların sevgi yönü kuvvetli dindarlığına hitap eder. Meryem tıpkı Demeter gibi izdiraplı bir annedir. İsa'yı kucağında taşıyan Madonna tasviri ise, küçük Horus’u kolları arasında taşıyan İsis tasvirinin aynısıdır. Şeytan, Zerdüşt dininden ithal edilmiştir. Ruhlar, melekler (iyi ruhlar), iblisler (kötü ruhlar), azizler (yüksek ruhlar) Şaman dininin hiç vazgeçilemeyen kalıntılarıdır. Yargı günü kavramı Zerdüşt'da, Mısır dininde vardır. Hıristiyanların verdiği ölümsüzlük sözü, Mısır'da, Zerdüşt dininde, Orpheus ve Dionisos gizli ayinlerinde mevcuttur.  

5. Kitap Hakkında

M.S. 70 ile M.S. 500 tarihleri arasındaki dünya anlatılmaktadır. Ağırlık Hıristiyanlıktadır. Hıristiyanlık İsa’nın oluşturduğu bir din değildir. İskenderiye ile Anadolu’nun oluşturduğu bir Yahudi mezhebidir. Ama Hıristiyanlığı esas yaratan Anadolu’dur. Yaratmakla kalmamış, onu Roma İmparatorluğunun dini haline getirerek, bir dünya dini yapmıştır. Böylece hem Roma imparatorluğu yeni bir güç kazanmış ve hem de Hıristiyanlık inanılmaz bir güce sahip olmuştur.

Anlatılan yıllar Roma’da İmparatorlar dönemidir. Hıristiyanlık gelişirken, Roma yetenekli imparatorların elindedir. Ama yönetilemeyecek kadar büyümüştür. Sonunda Doğu, Batı diye ikiye ayrılacaktır. Constantinopolis artık Roma’nın başkentidir.

Doğu Anadolu, Roma ve İran arasında gidip, gelmeye devam etmektedir. İran’da Parthlar gitmiş, Sasaniler gelmiştir. Roma ile Sasaniler arasındaki savaş hiç bitmeyecektir.

Göçebeler ve bu arada Batı Hunları kolay lokma gördükleri Batı  Roma’ya saldırırlar. Bu ise Batı Roma’nın sonu olur. Hunlar geri dönerler de, önlerinde sürdükleri Germenler Batıda kalırlar. Artık Batıda sıra yeni sentezlerin oluşmasına gelmiştir. 

5. Kitabın içindeki konulardan bazıları şunlardır:  

 • İsa Mesih
 • Tanrı İsa
 • İlk Hıristiyan devlet
 • Paulus
 • İsa Şekilleniyor
 • En Büyük Diana
 • Neron
 • Paulus Roma’da
 • Roma Yanıyor
 • Çin’de son Hunlar
 • Flaviuslar
 • Domitianus
 • Hıristiyanlığın İlk Yılları
 • Roma Monarşisi
 • Hadrianus
 • Yahudilerin Dünyaya yayılması
 • Antoninus
 • Kuşan İmparatorluğu
 • Yahudi Mistizmi
 • Sırlar Kitabı
 • Aurelius
 • Eyaletlerin Yükselişi
 • Nasıl bir Tanrı
 • Maskeler mi Üçleme mi
 • Yeni Platoncular
 • Hanların sonu
 • Çin’de Bilim
 • Üç Çin
 • Sasaniler
 • Roma Çöküyor
 • Zenobia
 • Kısa bir soluk
 • Mani Dini
 • Dominatus
 • Güney Çin
 • Constantinus
 • Roma’nın yeni Başkenti
 • Arius
 • İznik Konseyi
 • Constantinus’un Hatası
 • Hunlar Batıda
 • Constantinus ve İulianus
 • Hunlar Roma’da
 • Augustinus
 • Doğu Roma, Batı Roma
 • Budizme uygun ortam
 • Kentten Kıra Göç
 • Germen Göçü
 • Mısır’ın eski dinleri nerede
 • Doğu Roma’nın Kent halkı
 • To-Ba
 • Rua ve Oğulları
 • Hıristiyan Klisesinde Ayrılık
 • Attila
 • Batı Hunları
 • Batı Roma’nın sonu
 • Hıristiyanlık Anlayışı
 • Ruhban sınıfı
 • Hıristiyan Mezhepleri
 • Dinlerin Sürekliliği
 • Katolik Arius Mücadelesi
 • Batıda Göçebe Krallar
 • Göktürk kuruluş Efsaneleri
 • Gupta
 • Hindularda Büyü
 • Mazdek
 • Mistizm de gelişme
 • Japoya Kofun Dönemi
 

   

5. Kitap 
  

resimli            İNDİR                

 

resimsiz          İNDİR 
   
 

5 . Kitap İçerik listesi (Arama)  

 
Your browser may not support display of this image.