4. Kitap

Roma   
 

 
 
Alıntı

Marius, kurulduğundan beri, gelirine göre sınıflara ayrılmış halkın oluşturduğu ordunun, genişlemekte olan Roma’nın gereksinmelerini karşılayamadığını  görmüştü. Sürekli savaşlar nedeniyle köylü nüfusu günden güne azalıyordu. Hiçbir varlığı ve geliri olmayan kişiler durmadan artıyor, büyük kentlerde toplanarak, devlet düzenini tehdit ediyorlardı.  Bunların gelirleri olmadığı için askere alınmaları anayasa bakımından imkânsızdı. Marius, anayasayı değiştirerek fakir kişilerin de asker olmasını sağladı. Devlet hesabından,  askere, teçhizat, silah ve yiyecek vererek, askerlik hizmetinin kişilere getirdiği yükü kaldırıldı. Askere düzenli bir ücret ödenmeye başlandı. Askere alma biçimi de değiştirildi. İlk önce gönüllüler çağırılıyordu, bundan sonra eksiklik kalırsa, askere alma işlemi yapılıyordu. Böylece, eskinin halk milisi ordusu, mesleki ve ücretli bir orduya dönüşüyordu. Ayrıca ordunun savaş araçları geliştirilip, yenilendi. Orduda yapısal, teknik değişiklikler yapıldı.

Orduda yapılan reformun, sosyal sonuçları olumlu oldu. Sivil halk, askerlik yaşamından uzaklaştırılıyordu. Savaş sanatında usta, meslekten askerlerden oluşan müthiş bir askeri güç doğuyordu. İlk bakışta, olumlu olan bu gelişmelerin, zaman içinde ne denli mahzurlu olduğu görülecektir. Halk ve ordu ayrılmıştır. Bunun, Roma’nın demokrasi gelişmesini nasıl yok edeceğini tarih yazacaktır.
 

4. Kitap Hakkında

M.Ö. 270 ile M.S. 70 arasındaki Dünya tarihi anlatılmaktadır. Esas anlatılan Roma İmparatorluğu Cumhuriyetinin son asırlarıdır. Agustus’un ölümü ile birlikte Roma İmparatorluğunun Cumhuriyet dönemi de bitecektir. Roma İmparatorluğunu bilmeden ve anlamadan Avrupa’yı ve Türkiye’yi bilip, anlamak bizce pek mümkün görülmemektedir.

Roma Kartaca’yı  yok edip, rakipsiz kalmıştır. Bu arada Çinde “ Savaşan Devletler “ dönemi sona erip, tekrar İmparatorluk dönemi başlamıştır. Çin’in kuzeyinde kurulan ilk Göçebe İmpatratorluk olan Hunlar, Çin’e zor günler yaşatmaktadırlar. Mücadele ipek yolu mücadelesi yani ticari kaygulu bir mücadeledir. Kartaca Roma savaşlarıda öyledir.  

Roma dışarıda sürekli toprak kazanarak büyürken, içeride sınıf mücadeleleri devam etmektedir. Bu mücadelelerden Caius Marius, Sulla, Pompeis ve en son da Julius Caesar çıkmıştır. 

Doğuda Roma’nın rakibi Parthlardır (İran). İkisi Orta Doğu ve Anadolu için çekişir dururlar. Böyle başlayan Anadolu İran mücadelesi artık hep devam edecektir. Anadolu’da ise, bir Anadolu devleti olan Pontus kurulmaya ve büyümeye çalışır ama sonunda Roma’ya boyun eğer.  

Yahudilik artık iyice gelişmiştir. Hakimiyet Hahamlardadır. 

Roma’da Caesar öldürülür. Başa Agustus geçer. Agustus Roma’yı ve hatta Dünyayı şekillendirir. Bundan sonra Dünya Agustus’un kurup, şekillendirdiği dünyadır.  

4. Kitabın içindeki konulardan bazıları şunlardır:

 
 • Roma Panteonu
 • Anadolu’da Keltler
 • İskenderiye Feneri
 • Kartaca
 • Kartaca-Roma Savaşları
 • Bergama Krallığı
 • Anadolu Karışık
 • Hannibal
 • Çin
 • Üstünlük Roma’da
 • Göçebe İmparatorlukları
 • Hunlar
 • Han Hanedanı
 • Galatlar
 • Roma’nın Anadolu’ya ilgisi
 • Roma’nın Doğuya yürüyüşü
 • Hannibal’in ölümü
 • III. Makedonya savaşı
 • Lex Scantinia
 • Yeni bir Yahudi Devleti
 • Harem İktidarı
 • Hindistan ve Kastlar
 • Düdük Kimde
 • Katliam
 • Asya Eyaleti
 • Çapul Ekonomisi
 • Köleler ve Plepler
 • Korsanlar
 • Zengin fakir mücadelesi
 • Mithradates Eupator
 • Galya
 • Caius Marius
 • Romalı Avı
 • İç Savaş
 • Sulla
 • Korsan devleti
 • Spartaküs
 • Pompeius
 • Pontus Roma’nın
 • Roma Kudüs’te
 • Cicero
 • Hunlar Çöküyor
 • Julius Caesar
 • Parthlar
 • Caesar-Pompeius
 • Caesar Anadolu’da
 • Anadolu’da düzenleme
 • Senatoda Suikast
 • Suikastcıların sonu
 • Parthlar
 • Antonius-Octavianus
 • Roma Ed. Altın Devri
 • Anadolu Vassal Krallıkları
 • Hahamlar
 • Eski Ahid
 • Augustus
 • Anadolu Eyaletleri
 • Lex Julia
 • Augustus Dönemi Anadolu
 • Augustus’un ölümü
 • Roma Yeniden Şekillendi
 • Roma kanunları
 • Roma kanunları
 • Roma’da kadın ve erkek
 • Din şekilleniyor
 • Anadolu Kent Örnekleri
 • Wang Mang
 • Roma İmparatorluk Ailesi
 • Kleopatra ve Antonius
 • Tiberius
 • Weser savaşı
 • Germanicus
 • Livi’dan sonrası
 • Caligula
 • Claudius
 

 

4. Kitap   

resimli            İNDİR                

 

resimsiz          İNDİR    
 

4 . Kitap İçerik listesi (Arama)   
 

Your browser may not support display of this image.