3. Kitap

İmparatorluklar   
 

 

Alıntı  

Böylece, uzun mücadeleler sonunda, Roma’da patrici, kliens, pleb sınıfları  ortadan kalkıp, tek bir sınıf ortaya çıktı: Romalı özgür yurttaşlar sınıfı (cives Romani). Yurttaşlar artık kökenlerine değil, servetlerine göre birbirinden ayrılıyorlardı. O tarihten sonra pleb deyince, kentin yoksul halkı anlaşılmaya başlandı. Patrici ve pleblerin üst tabakalarından doğan yeni aristokrasiye ise soylular (nobilitas) dendi.  

 

Romalı  özgür yurttaşlar sınıfının yanında, özgürlükleri zorla alınmış kişilerden oluşan köle sınıfı vardı. Bunlar, savaş  esirleri, haydut veya korsanların kaçırdığı insanlardı. Bunların mülkiyetine sahip olanlar, onları, değiş tokuş edebilir, satabilir ve hatta ortadan kaldırabilirdi. Köleler için Roma hukukunun kullandığı deyim “ Köle veya başka bir hayvan “ idi.  

 

Biz de, Romalılar gibi, köleleri hesaba katmadan, Roma vatandaşlarını halk kabul edersek, Roma cumhuriyeti halkın iktidarıdır diyebiliriz. Ama bu da tam doğru değildir. Roma yurttaşları da kendi içlerinde sınıflara bölünmüşlerdi ve iktidar halkın iktidarı gibi görünse de aslında zenginlerin iktidarı idi. Majistraların önerisi olmadan halk meclisi karar alamazdı. Comices tributes toplantılarına, köylüler mesafe ve iş nedeniyle kolayca gelemediğinden, toplantılar, orta ve büyük toprak sahiplerinin denetiminde gerçekleşiyordu. Diğer bir meclis olan, comices centuriates de ise, ilke olarak servete bakılıyordu. Üç meclisin varlığı da Comices Tributes, Comices Centuriates, Comices Curiates, halkın iradesini saptırmak için yeterli idi. Ayrıca, yüksek majistralar fala baktıklarından, dinsel olarak, alınan kararları durdurabiliyor, karar alınmasını önleyebiliyor ve hatta meclisleri bile dağıtabiliyorlardı.   

3. Kitap Hakkında  

 

M.Ö. 560 –  M.Ö. 270 tarihleri arasında ki dünya tarihi anlatılmaktadır. Dönem İmparatorluklar dönemidir. Doğuda Çin İmparatorluğu feodallaşmiş, İmparator bir simge haline gelmiştir. Batıda Pers İmparatorluğu, Atina Deniz İmparatorluğu kurulmuştur. Büyük İskender ortaya çıkmış, çok kısa süre de eski dünyanın büyük bir kısmını ele geçirip, Helenizmi başlatmıştır. İskenderden sonra onun generalleri İskender İmparatorluğunu paylaşmışlardır. Bu sırada ise Roma Devleti hızla büyümektedir. Anadolu ise olup bitenlerden büyük eziyet çekmektedir.   

3. Kitabın içindeki konulardan bazıları şunlardır:   

 • Medlerin Genişlemesi
 • Krezüs
 • Adonai
 • Tanrıyı görmek
 • İtalya
 • Patriciler ve Plebler
 • Bilgelik, Milet
 • Zıtların birliği ve Logos
 • Matematik
 • Türkler
 • Kemik
 • Asabiyyet
 • Türklerde sınıflar
 • Türk Kadını
 • Türk Genleri
 • Anadolu Genleri
 • Para
 • Brahman
 • Buda
 • İmparatorluk
 • Dara'nın Trakya seferi
 • Çin'de Baharlar ve Güzlerin sonuna doğru
 • Baharlar ve Güzler bir vahşet dönemidir
 • Çin'de Büyük Toprak Sahipleri
 • Konfüçyus
 • Tao
 • Çin muskası
 • Roma Cumhuriyeti
 • İon İsyanı
 • Maraton
 • Atina Deniz İmparatorluğu
 • Halkın Denetimi
 • Perikles
 • Siyasi Haklar
 • Peloponnesos
 • Felsefe gelişiyor
 • Socrates
 • Zerdüşt
 • Mithra
 • Savaşan Devletler
 • On Binlerin Yürüyüşü
 • Pers İmparatorluğu
 • Aşiretler
 • Kriz
 • Kent Devletlerinin Sonu
 • Yunan sanatı
 • İnsan Aklı
 • Roma vatandaşı
 • Makedonya
 • Municipia
 • Aristo
 • Yunanistan'da eşcinsellik
 • Eşçinsellik felsefesi
 • Fahişelik
 • İskender geliyor
 • Granikos savaşı
 • Anadolu'da Makedonya Hakimiyeti
 • İskender İmparatorluğu
 • Büyük İskenderin Ölümü
 • Bitlis Efsanesi
 • Stoacılar, Epikür
 • Yahudiler Yunan etkisinde
 • İskender'in Generalleri
 • Türkler Geliyor
 • Savaşan Devletlerin sonu geliyor
 • Diadokhlar
 • Krallar
 • Genaraller bir bir çekiliyor
 • Son hesaplaşma
 • Delfi soygunu
 • Morya
 • İskenderiyeler
 • Seleukoslar
 • Pyrrhus
 • Roma'nın İtalya Hakimiyeti
 • Roma Manevi Dünyası
 

 

3. Kitap   

resimli            İNDİR                

 

resimsiz          İNDİR    
 

3 . Kitap İçerik listesi (Arama)    
 

 

Your browser may not support display of this image.